Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar
buurtbudgetzuid@amsterdam.nl

De beheerders van Buurtbudget Zuid zullen uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden!

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 11.00 tot 12.00. U kunt ook via whatsapp een (spraak)bericht sturen naar 0614814074

Algemeen

Ik ben slecht met computers en dergelijke. Wat kan ik doen?

Heeft u vragen over deelname aan het Buurtbudget Zuid? Dan kunt u het beste met ons contact opnemen via het mailadres buurtbudgetzuid@amsterdam.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 11.00 tot 12.00 en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 via 06 14814074.

U kunt ook een (spraak)bericht sturen via WhatsApp naar 06 14814074

U kunt ook een plan of vraag per post indienen. Stuur een brief ten name van Buurtbudget Zuid naar President Kennedylaan 923 1079 MZ Amsterdam. Let op: de brief moet binnen zijn voor 30 juni 00.00

Ik woon niet in een van de drie gebieden van Zuid maar wil wel graag meedoen.

Nee, helaas. Alleen bewoners van een van de drie gebieden in Zuid van 12 jaar en ouder mogen een plan indienen en hierop stemmen. In de tweede fases krijgt iedereen die mag stemmen ontvangt een persoonlijke brief met een unieke stemcode.

Wat voor type plannen mag ik indienen?

Alle ideeën die de buurt ten goede komen kunnen worden ingediend. Natuurlijk moeten deze binnen de wet- en regelgeving vallen. Als uw plan 50 likes heeft ontvangen wordt deze door het stadsdeel getoetst op haalbaarheid.

Moet ik het plan zelf uitvoeren?

Nee, dit hoeft niet per se. U kunt ook een plan indienen dat door andere, of bijvoorbeeld het stadsdeel, wordt uitgevoerd. Let er op dat de begroting past bij de activiteit die u voor ogen heeft.

Hoe zijn de grenzen van het gebied bepaald?

In januari 2014 heeft het College van B en W van Amsterdam besloten om beneden de 7 stadsdelen en boven de 97 buurtcombinaties een indeling te hanteren in gebieden en wijken. Deze indeling wordt gebruikt bij het "gebiedsgericht werken”. Wij hebben deze indelingen aangehouden bij het bepalen van de grenzen in de buurten. Op deze website kunt u de grenzen van de buurten in Amsterdam terugvinden: https://maps.amsterdam.nl/gebiedsindeling

Voor welke gebied kan ik een plan indienen?

U kunt een plan indienen voor het gebied van stadsdeel Zuid waarin u woont.

Als u een adres heeft in de Marathonbuurt/Bertelmanpleinbuurt of de Diamantbuurt dan kunt u meedoen met het buurtbudget in deze buurten. U kunt dan geen plan indienen in een van de gebieden. Kijk op amsterdam.nl/buurtbudgetzuid.
Vind een afbeelding voor de grenzen van de Marathonbuurt hier en voor de Diamantbuurt hier.

Waarom is er een apart buurtbudget voor de Marathonbuurt/Bertelmanpleinbuurt en Diamantbuurt?

Iedereen in stadsdeel Zuid kan meedoen aan het buurtbudget. Voor dit jaar is ervoor gekozen om in twee buurten een ander traject op te zetten. Hier experimenteren we met het opzetten van een buurtbudget door bewoners op kleine schaal. De lessen die we hier uit leren worden in 2021 toegepast in andere buurten in stadsdeel Zuid.

Waarom is er voor kozen om het buurtbudget te verdelen over de Marathonbuurt en de Bertelmanpleinbuurt?

Officieel zijn de Marthonbuurt-Oost, - Marathonbuurt-West en de Bertelmanpleinbuurt drie verschillende buurten. Bewoners ervaren deze buurten als een buurt. Vaak wordt het samen de Marathonbuurt genoemd. Zij hebben alle 3 dezelfde kenmerken qua bebouwing en bevolking en sociale omstandigheden. Om aan te sluiten bij de samenhang en soortgelijke ondersteuningsbehoeften in deze buurten is er voor gekozen om een gezamenlijk budget beschikbaar te stellen.

Is het buurtbudget anders dan de subsidie bewonersinitiatieven?

Ja. het buurtbudget is anders dan de subsidie. Het buurtbudget heeft nadrukkelijk als doel u als inwoners te laten meebeslissen over de uitgaven van publiek geld. De gemeente beslist dus niet welke plannen uitgevoerd worden, maar dit wordt zo veel mogelijk door de inwoners van Zuid gedaan. Voor plannen onder €5.000 kunt u natuurlijk nog steeds een aanvraag voor bewonerssubsidie indenen.

Waarom wordt er in Zuid niet gewerkt met thema’s?

We willen bewoners de maximale ruimte geven om te kiezen uit initiatieven en plannen. Deze willen we van te voren niet vastleggen in thema’s

Krijgen indieners van winnende plannen het bedrag meteen op hun rekening gestort?

Nee, dat gaat niet zo. Eerst wordt gekeken wie het plan gaat realiseren. In sommige gevallen is dat de gemeente zelf, in andere gevallen een bewoner of een maatschappelijke organisatie. Dat hangt helemaal af van de aard van het plan! Ook zijn we gebonden aan Europese aanbestedingsregels. Dit houdt in dat we bij plannen boven €50.000 drie offertes moeten aanvragen en het niet vanzelfsprekend is dat de indiener ook het plan gaat uitvoeren. In elk geval moet een bewoner of een maatschappelijke organisatie nog een subsidieaanvraag opstellen, voordat geld kan worden toegekend. Indien nodig, kan stadsdeel Zuid daarbij helpen.

Als mijn plan de meeste stemmen krijgt, moet ik het budget dan dit jaar besteden?

Nee. We streven ernaar dit jaar duidelijk te hebben over welke plannen het buurtbudget wordt verdeeld. De uitvoering van de plannen mag ook in 2021 plaatsvinden.

Website

De site werkt niet. Waar moet ik dit melden?

Het spijt ons dat u problemen ondervindt met de site. We willen dit zo snel mogelijk oplossen. Graag ontvangen wij een email via buurtbudgetzuid@amsterdam.nl met daarin een korte uitleg waar het mis gaat (welke stap in het proces), eventueel een screenshot van de foutmelding/de pagina, op welk apparaat dit gebeurt (computer, tablet of telefoon) en in welke internet browser (chrome, internet explorer, firefox, safari, et cetera) u werkt. Hoe vollediger u het probleem omschrijft, hoe sneller we u kunnen helpen.

Waarom heb ik geen wachtwoord nodig?

Deze website werkt zonder wachtwoorden om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Bovendien vinden wij het veiliger om geen wachtwoorden op te slaan van onze gebruikers. Op die manier kunnen wij de privacy het beste waarborgen. Inloggen is mogelijk door uw e-mailadres in te vullen via de knop ‘aanmelden’ (direct recht onder de menubalk). U ontvangt dan een e-mail met een link waarop u kunt klikken (een zogeheten login-token), waarna u ingelogd bent. Dit hoeft u maar één keer te doen, want hierna blijft u bij elk volgend bezoek aan de site gewoon ingelogd!

Hoe veilig is deze site?

Stadsdeel Zuid neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Meer weten over privacy en beveiliging van persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

Plannen maken en indienen

Ik ben geen bewoner van stadsdeel Zuid, maar ik wil wel graag een plan indienen. Kan dat?

Nee dit kan niet. Het buurtbudget is uitsluitend bedoeld voor mensen met een adres in stadsdeel Zuid. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden. In verband met de Coronacrisis is het dit jaar wel mogelijk voor ondernemers, ZZP’ers en organisaties om een plan in te dienen.

Ik heb hulp nodig bij het maken van een plan

Heeft u hulp nodig bijvoorbeeld met het schrijven van een plan, het maken van een begroting of specifieke kennis van een thema? Of vindt u het moeilijk om te werken met een computer? Wij bieden hulp bij het indienen van uw plan. We zorgen er samen voor dat uw idee uitvoerbaar is en zo goed mogelijk wordt gepresenteerd op de website.

Neem contact op met ons via het mailadres buurtbudgetzuid@amsterdam.nl of telefonisch via het nummer 06 14814074 U kunt ook een (spraak)bericht sturen via WhatsApp naar 06 14814074 Wij nemen dan contact met u op.

Voor groeninitiatieven kunt u voor hulp ook een email sturen naar Natuur- en Milieuteam Zuid: info@nmtzuid.nl

Kan ik ook offline een plan indienen?

Ja dit kan door een brief te schrijven naar het stadsdeelkantoor ten name van het Buurtbudget Zuid (Adres: President Kennedylaan 923 1079 MZ Amsterdam). Let wel, de brieven moeten binnen zijn voor 30 juni 00.00. Vermeld hierbij uw telefoonnummer of e-mail adres zodat wij contact met u kunnen opnemen bij eventuele onduidelijkheden.

Hoe kan ik mijn ingediende plan voor Buurtbudget Zuid delen op mijn Facebookpagina, Twitter, WhatsApp, et cetera?

Dat is een heel goed idee want u moet minimaal 50 likes voor uw plan verzamelen om door te gaan naar de volgende ronde! Op uw planpagina vindt u rechts bovenaan onder het kopje ‘Deel dit voorstel’ om uw plan te delen via Facebook, Twitter en e-mail. U kunt natuurlijk ook de URL van uw planpagina kopiëren uit de adresbalk van uw internet browser, en deze zelf via uw eigen kanalen delen met buurtgenoten. Zorg dat uw plan minimaal 50 likes haalt om door te gaan naar de volgende ronde waarin uw plan wordt beoordeeld op haalbaarheid.

Plannen liken

Een plan liken, hoe werkt dat?

Inwoners kunnen via het invoeren van hun emailadres aangeven welke zij steunen. Dit gebeurt aan de hand van het geven van ‘likes’ op de website. Het liken kan tegelijkertijd met het indienen van plannen. Dit kan dus vanaf 1 juni

Door het geven van likes wordt nagegaan welke plannen voldoende draagvlak hebben om door te gaan naar de volgende ronde. Na de periode waarin de plannen worden ingediend kunnen inwoners nog een keer officieel stemmen op een plan. Naast het meten van draagvlak en het bepalen van welke plannen doorgaan naar de haalbaarheidsronde hebben de gegeven likes een extra betekenis: de vijf plannen met de meeste likes (en die haalbaar zijn) gaan namelijk door naar de laatste ronde.

Na sluiting van de plan indienronde kunt u nog plannen liken tot en met 10 juli 2020.

Hoe kan ik een plan dat ik goed vind een like geven?

Dit kan online door op het duimpje naast het plan te klikken. Het. liken kan tegelijkertijd met het indienen van plannen. Na sluiting van de plan indienronde kunt u nog plannen liken tot en met 10 juli 2020.

Kan ik ook offline liken?

Ja, dat kan. Inwoners die moeite hebben met online liken kunnen contact opnemen met het stadsdeel via buurtbudgetzuid@amsterdam.nl of tel 06 14814074 voor het maken van een afspraak om fysiek een stem door te geven. De plannen met minimaal 50 likes gaan door naar de volgende ronde.

Hoeveel plannen kan iemand liken?

Inwoners bepalen zelf welke plannen zij liken. Later, in de finaleronde, wordt gestemd op de plannen. Dan mag elke inwoner het budget van €100.000 naar eigen inzicht verdelen over de geselecteerde plannen.

Ik heb een like uitgebracht maar ik heb me bedacht of ik wil dit aanpassen. Kan dit?

Nee, uw like herzien is niet mogelijk.

Waarom heb ik 50 likes nodig om mijn plan door te laten gaan naar de volgende ronde?

Stadsdeel Zuid vindt het belangrijk om te weten of er draagvlak in de buurt is voor een plan. Daarom vragen we bewoners ook te reageren op de plannen door middel van argumenten voor en tegen. De argumenten uit de buurt en de stemmen geven ons een goed beeld van het draagvlak.

Waarom gaan de vijf plannen met de meeste likes sowieso door naar de volgende fase?

Stadsdeel Zuid vindt het belangrijk dat de plannen die door gaan door zo veel mogelijk mensen in het gebied worden ondersteund. De vijf plannen met de meeste likes die haalbaar zijn (zie haalbaarheidstoets) worden daarom sowieso online ter stemming gebracht.
In elk gebied vindt daarnaast ook een bijeenkomst plaats waarin u en andere buurtbewoners de andere 20. plannen kunnen kiezen die in stemming worden gebracht in fase 2. Het is dus niet zo dat alleen de plannen met de meeste likes door gaan.

Haalbaarheidstoets

Wat is de haalbaarheidstoets?

Alle plannen met 50 of meer likes worden door stadsdeel Zuid getoetst op haalbaarheid. Dit betekent dat wij onder andere kijken of het plan past binnen de Nederlandse en gemeentelijke wet- en regelgeving en het beleid van de gemeente. Daarnaast kijken wij of een plan kan worden uitgevoerd binnen het aangeven budget. Waar nodig, gaan we in gesprek met de indiener van het plan om de inhoud van het plan aan te passen. Kijk voor de criteria op amsterdam.nl/buurtbudgetzuid

Hoe wordt de uitslag van de haalbaarheidstoets teruggekoppeld?

De uitslag van de haalbaarheidstoets wordt besproken met de indiener van een plan. Daarnaast wordt de uitslag ook op de website geplaatst, zodat iedereen de uitslag kan teruglezen.

Ik heb vragen over de haalbaarheidstoets. Wat moet ik doen?

Als u vragen heeft over de haalbaarheidstoets, dan kunt u deze aan ons stellen (zie Contact). Wij zijn per mail of telefonisch (en WhatsApp) te bereiken via 06 14814074

Stemmen

Wanneer kan ik stemmen?

Stemmen kan vanaf mid september op deze website. U kunt nu al plannen liken om ze te helpen naar de volgende ronde. Na de haalbaarheidstoets, komen de ideeën die de volgende ronde hebben gehaald online.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel