Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Zuid | Buitenveldert, Zuidas

Loading...


 • Groen visitekaartje Zuidas

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  3000
  Kosten:3000
  0
  36918

  Groen visitekaartje Zuidas


  De verkeersader van de Zuidas mooi groen en kleurrijk maken en (onder)houden. Dit is het centrum van de financiële Zuidas waar de woon en werk Zuid-Asser elkaar kruist en ontmoet. Er moeten mooie plantenbakken komen op de middenstrook van deze straat. De plantenbakken staan er al. Maak opnieuw gebruik van ze. Circulair gebruik, net als de tuin van ABN Amro.
  • Kleurige en groene planten om de diversiteit van de buurt te benadrukken
  • Groen/wintergroen om het straatgrijs te doorbreken. Meer ruimte voor groen het hele jaar door.
  • Mooi kruispunt met als middelpunt de natuur. 
  • Geen of weinig onderhoud, kies planten die in de winderige/tochtige omgeving van de Mahlerlaan kunnen overleven. Coördineer onderhoudwerkzaamheden met die van Mahlerplein.

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  3000
 • Opknapping & Kunst Gijsbrecht Aemstelpark

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  7700
  Kosten:7700
  0
  36917

  Opknapping & Kunst Gijsbrecht Aemstelpark


  In het prachtige Gijsbrecht Aemstelpark zijn de bankjes nabij het water een fijne plek om te zitten. Helaas is die plek nu best verwaarloosd. Met kunstschool leerling Cesare wil ik samen deze plek een eigen design geven die past bij de buurt.
  • Opruim & herschildering van de bankhoeken. Ook beschermen van de banken van Aldo van Eyck.
  • Eigen design van kunstenaar Cesare Botti, kunstenaar en leerling bij Gerrit Rietveld Academy
  • Fotografische opvolging voor het buurt archief door fotograaf Abel Luna.

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  7700
 • Dichtbij in het Park / Dichtbij in de Kas

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  10000
  Kosten:10000
  0
  36920

  Dichtbij in het Park / Dichtbij in de Kas


  Stichting Dichtbij Concerten organiseert iedere 1e zondag v/d maand gratis toegankelijke concerten in het Stadshout Paviljoen, Amstelpark en de Botanische Tuin Zuidas
  • Dit goedlopende buurtinitiatief staat na 5 jaar op de tocht omdat alle mogelijkheden v incidentele subsidie Stadsdeel Zuid zijn uitgeput.
  • Veelzijdige muziek door professionele musici en liefhebbers die wonen of werken Buitenveldert, Zuidas en omliggende wijken.
  • Singer songwriters, jazz, klassiek, wereldmuziek, pop en soms ook poëzie
  • Trekt maandelijks ca 100 man (m/v) publiek uit Buitenveldert, de Zuidas en omliggende wijken
  • Georganiseerd door enthousiast collectief van vrijwilligers uit de buurt
  • https://www.youtube.com/channel/UClsLzLfdpktOl5K69CusR4g

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  10000
 • Outdoor sportpark in Buitenveldert

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  30000
  Kosten:30000
  0
  36925

  Outdoor sportpark in Buitenveldert


  Een veilige en sportieve omgeving voor jongeren en volwassenen met een positieve invloed op de leefbaarheid en gezondheid in de wijk. Men wordt gestimuleerd om naar buiten te gaan en in beweging te komen
  • Het sportpark is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Er kan op elk tijdstip getraind worden en dat zonder entree.
  • lokale sportclubs kunnen gebruik maken van dit sportpark door het organiseren van bootcamps en andere groepslessen
  • Als jongeren vroeg in aanraking komen met sport zullen sportfaciliteiten een positieve invloed hebben op ziektekosten en zorgen voor sociale cohesie.
  • De constructie vergt weinig onderhoud en zal na het neerzetten nog maar weinig kosten met zich meebrengen
  • Het park zal binnen korte tijd na goedkeuring gerealiseerd kunnen worden. +/- 2 a 3 maanden
  • Initiatiefnemers zijn bereid om voor een vooraf vastgestelde periode op vaste tijdstippen instructie te geven aan bewoners in de buurt.

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  30000
 • Tuinproject Marius ten Catehof

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  7403
  Kosten:7403
  0
  36923

  Tuinproject Marius ten Catehof


  Bewerkstelligen van sociale cohesie onder bewoners met intergenerationele, cultureel etnische diversiteit. En tegengaan van eenzaamheid. Middel is gemeenschappelijk tuin bewerken.
  • In positieve zin, in de sociale levenssfeer binnen het Marius ten Catehof verandering teweeg brengen; alsook tegengaan van eenzaamheid.
  • Creëren van gezellige, vertrouwde omgeving waar bewoners zich veilig en senang voelen.
  • Intergenerationele en inter- etnisch culturele dwarsverbanden bewerkstelligen, stimuleren en bevorderen.
  • Op korte en lange termijn positieve uitstraling genereren door gemeenschappelijk en in eigen beheer bewerken van plantsoen/tuinproject.
  • Verbeteren van gemeenschappelijk wonen door samenwerken en genieten van gezellige, sociale en veilige woon- en leefomgeving. Voor oudere bewoners, tegengaan van eenzaamheid.
  • Vergroten biodiversiteit en habitat voor bijen en vlinders door middel van aanplanten van inheemse soorten. En: het kweken van kruiden en bloemen voor eigen gebruik.

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  7403
 • Buurtbankjes

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  25000
  Kosten:25000
  0
  37000

  Buurtbankjes


  Grandioze buurt met bankjes De straten van Buitenveldert moeten zo ingericht zijn dat de mobiliteit van ouderen en mensen met een fysieke beperking geen probleem is. Door op goed gekozen plekken in de wijk, om de 200 meter, een bankje te plaatsen kan elke buurtbewoner beter uit de voeten. De ideale ontmoetingsplek voor alle leeftijden!
  • De Werkgroep Ouderenvriendelijk Buitenveldert zal met de gebiedsbeheerder en de bewoners twee routes in Buitenveldert kiezen.
  • Doel:
   Meer mobiliteit van ouderen en mensen met een fysieke beperking, meer ontmoeting van buurtgenoten en het voorkomen van eenzaamheid.
  • Beschrijving:
   De Werkgroep Ouderenvriendelijk Buitenveldert stelt samen met senioren in de wijk de twee routes vast waarlangs op zorgvuldig gekozen plaatsen bankjes komen.
  • Realisatie:
   Onze Werkgroep zal, in overleg met de leverancier en de gebiedsbeheerder, de plaatsing realiseren.
  • Planning:
   Vaststellen van de locaties: begin 2021; Levering van de bankjes: half 2021; Plaatsing: 2021
  • Contact:
   Hans Wamsteeker (vz Werkgroep OVB) 06 2097 3016
  • Google even Ouderenvriendelijk op Maat en klik op de site van de Hogeschool van Amsterdam op het gelijknamig rapport.

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  25000
 • Kinderen vergroenen de Zuidas

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  26200
  Kosten:26200
  0
  37002

  Kinderen vergroenen de Zuidas


  Amsterdam International Community School en Green Business Club Zuidas vergroenen een leeg kavel aan de Domenico Scarlattilaan, tussen EMA en Van der Valk.
  • Dit terrein wordt beschikbaar gesteld door Gemeente Amsterdam Zuidas en kan voor minimaal twee jaar worden gebruikt. Kinderen van de basisschool (in ieder geval groep 4/5) krijgen les over biodiversiteit, vergroening en klimaatadaptatie door zelf aan de slag te gaan in hun eigen tuin.
  • Ook leren ze samen te werken met leeftijdsgenoten, met medewerkers van Zuidasbedrijven en oudere bewoners van Buitenveldert (via Welzijnswerk Dynamo). Professionals begeleiden dit project. De planten die dragen bij aan biodiversiteit en die insect/bij-vriendelijk zijn.
  • Naast het sociale en educatieve aspect geeft dit project de mogelijkheid om een braakliggend terrein te vergroenen. Er wordt gelet op duurzame inzetbaarheid, zodat het project op een andere plek zou kunnen worden voortgezet.
  • Met dit project aan vergroening van een kaal stuk Zuidas. Daarnaast wordt biodiversiteit en het gebruik van lokale plantensoorten bevorderd.
  • Kinderen van Amsterdam International Community School leren over vergroening, biodiversiteit en doen dit door zelf aan de slag te gaan.
  • Sociale cohesie wordt vergroot, doordat oudere bewoners van Buitenveldert en medewerkers van Zuidasbedrijven wordt gevraagd mee te werken aan dit project.
  • De kavel wordt een groene ontmoetingsplek waar in de zomer kleine bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd voor en door de buurt.

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  26200
 • Hondenspeelplaats Zuidas

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  8400
  Kosten:8400
  0
  36922

  Hondenspeelplaats Zuidas


  Honden hebben amper plek. Uitlaatroutes zijn minimaal en langs drukke wegen. In de omgeving is weinig groen en veiligheid geboden. Een speeltuin waar honden zorgeloos kunnen spelen. Langs de Boelegracht is een strook gras waar honden op uitgelaten worden, dat is tijdelijk. Het is langs een drukke weg dus nooit veilig genoeg om je hond los te laten.
  • Op deze locatie waar vooral veel gebouwen en weinig groen is, is het fijn voor zowel eigenaren en honden om bij een blokje om op een veilige manier te kunnen spelen.
  • Dit is zowel goed voor de honden als voor de buurt. Er komen ook steeds meer honden bij, er zijn veel hondeneigenaren die wonen op de Zuidas en de Boelelaan.
  • Wat er nodig is: - een stuk grond - grond omringd met hekwerk (draadpanelen) + hekpoortje, zodat ze er niet uit kunnen totdat het baasje het poortje opent. - 2 of 3 speelattributen voor de honden - 2 bankjes voor de hondeneigenaren - een afvalbak

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  8400
 • De Meditatietuin in het Amstelpark

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  25000
  Kosten:25000
  0
  36919

  De Meditatietuin in het Amstelpark


  Het creëren van een groene stadsoase voor meditatie, ontmoeting en verdieping. Samen dragen we bij aan meer verbinding in de buurt, een gebalanceerd gezond stadsleven en positieve maatschappelijke en persoonlijke groei.
  • Een oase van rust voor de Amsterdammer met groeiende stressklachten door het snelle leven, de vele impulsen en de drukte van de stad.
  • Een plek die ons helpt om weer in verbinding te komen met onszelf en elkaar in tijden waarin meer mensen eenzaamheid en depressie ervaren.
  • Ruimte voor waarachtig contact: Een plek die ons helpt om weer in verbinding te komen met onszelf en elkaar in tijden waarin meer mensen eenzaamheid en depressie ervaren.
  • Een gratis programma met events ter bevordering van een vitaal stadsleven en sociale cohesie in de buurt voor alle leeftijden!
  • Alle leeftijden en nationaliteiten zijn hier welkom. Tevens is De Meditatietuin ook rolstoel toegankelijk.
  • Een rust- en oplaadplek als deze omringd door groen is uniek in een stad als Amsterdam vol prikkels en afleiding.
  • Op deze unieke locatie met binnenruimtes en omheinde tuinen kunnen we gedurende het gehele jaar een programma bieden, zowel binnen als buiten.

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  25000
 • Groen samenzijn bij Goudestein

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  50000
  Kosten:50000
  0
  36924

  Groen samenzijn bij Goudestein


  Goudestein is een plek vol potentie. Wij willen dit een leukere plek maken door het te vergroenen. Dit mag en zal niet ten koste gaan van de speelruimte. Een ontmoetingsplek voor spel, sport en een generatie breed buutleven
  • Goudestein is een betonnen speeltuin. Stenen zijn belangrijk, om te kunnen steppen, rennen en fietsen; de verhouding hier klopt echter niet.
  • Hoe we dit willen realiseren - spelen & vergroenen - is door de speeltuin te vergroten. Het onbenutte gedeelte rondom de speeltuin willen we erbij betrekken.
  • De nieuw gecreëerde ruimte biedt ruimte aan allerlei groene ideeën, zoals een picknick plek onder de bomen, een vlinderbos; de voorbeelden zijn talrijk!
  • Ook willen wij de speeltuin een aangenamere uitstraling geven door de hekken te vervangen en groene ervoor in de plaats te zetten.
  • Deze aanvraag is een eerste stap in het realiseren van een toekomstbestendiger Goudestein, zoals met het plan Meergeneratieplein Goudestein voorzien.

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  50000
 • The Rietveld Experience

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  50000
  Kosten:50000
  0
  36916

  The Rietveld Experience


  Kunstwerk, speeltuin, recreatie en monument ineen. Een kleurrijk en mulitifunctioneel object in het groen om te spelen, ontmoeten en te verwonderen in de geest van Rietveld.
  • Er zit veel potentie in. Het grenst aan een authentiek Rietveld huis en ligt schuin tegenover het Joods Cultureel Centrum ooit ontworpen door Rietveld.
  • Ik wil een experience ontwerpen en bouwen in onze buurt volgens de leer van Rietveld. En daarmee meteen een toegepast Kunstobject en Memoriam voor de ontwerper.
  • Onze wijk is gebouwd midden jaren 60, veel huizen zijn gerenoveerd, maar dit stukje Amsterdam is bijna 60 jaar verwaarloosd. Hoog tijd voor sociale innovatie.
  • Hiermee creëren we een leuke en veilige speelomgeving voor onze kinderen en een ontmoetingsplek voor ouderen en buurtgenoten.
  • Een centrum van positieve, creatieve en verbindende energie, waarbij er ook samenwerkingen worden aangegaan met jong talent van de Rietveld Academy.
  • Rondom de experience worden lezingen en workshops organiseerd voor scholen en buurtgenoten

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  50000
 • Docuserie Zuidas Today

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  30000
  Kosten:30000
  0
  36915

  Docuserie Zuidas Today


  TV-serie over werken, wonen en vrije tijd op de Zuidas. Samen maken we de buurt... En daar zet ik me dagelijks voor in! Ik wil de verbinding te blijven zoeken tussen bewoners en ondernemers op de snel groeiende Zuidas.
  • In samenwerking met NH Media/AT5 wil ik een docuserie maken, waarin een nieuw en sterk groeiend stadsdeel centraal staat. Een serie die alle kanten van de Zuidas belicht: werken, wonen en vrije tijd. Met kijkjes achter de schermen bij bedrijven en gesprekken met nieuwe bewoners die de Zuidas in hun hart hebben gesloten.
  • Welke mensen wonen en werken op de Zuidas? Welke activiteiten worden ontplooid om met alle nieuwe bewoners een hechte woongemeenschap te vormen? Hoe gaat de Zuidas zich verder ontwikkelen? Allemaal vragen die in de serie worden beantwoord.
  • Het gemeenschapsgevoel wil ik breed laten zien en documenteren door een serie te maken met echte verhalen van en door bewoners en ondernemers. De serie laat zien hoe de Zuidas begon, nu is en gaat worden. Verleden, heden en toekomst ontmoeten elkaar!

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  30000
 • Bloembakken voor de Pr. Irenebuurt

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  31318
  Kosten:31318
  0
  37001

  Bloembakken voor de Pr. Irenebuurt


  In de Prinses Irenebuurt lopen de stoep en straat vaak gelijk op de hoeken, dit veroorzaakt onveilige situaties door afsnijdend verkeer. Door het plaatsen van mooie en robuuste bloembakken wordt het afsnijden voorkomen en kan men veilig van het trottoir gebruik maken.
  • Omdat op de meeste straathoeken in de Pr. Irenebuurt de stoep gelijk loopt met de straat snijden veel weg gebruikers zoals (vracht)auto’s, fietsen en brommers de hoek af en rijden over de stoep. Dit met alle veiligheidsrisico’s van dien. Door het plaatsen van bloembakken wordt dit voorkomen en kunnen voetgangers en spelende kinderen veilig gebruik maken van de stoep.
  • De bloemen brengen kleur en cohesie aan in de buurt. Uiteraard worden de bloembakken zo geplaatst dat minder validen en kinderwagens nog steeds gebruik van de stoep kunnen maken.
  • Buurtbewoners zorgen gezamenlijk voor het onderhoud van de beplanting van de bakken wat de saamhorigheid en sociale cohesie in de buurt bevordert. In samenspraak met de gemeente wordt hier een contract met de buurtbewoners voor opgesteld.
  • 30 bloembakken op de hoeken in de Prinses Irenebuurt:
   - Henri Zagwijnstraat/Prinses Irenestraat 2x
   - Henri Zagwijstraat/ Peter van Anrooystraat
   - Peter van Anrooystraat/Willem Pijperstraat
   - Willem Pijperstraat/Prinses Irenestraat 2x
   - Willem Pijperstraat/Brandts Buysstraat 2x
   - Brandts Buysstraat/Henriette Bosmansstraat 4x
   - Brandts Buysstraat/Pr. Marijkestraat 2x
   - Pr. Marijkestraat/Pr Irenestraat
   - Pr. Marijkestraat bocht (bij Henri Viottakade)
   - Pr. Marijkestraat/Minervalaan 2x
   - Minervalaan/Pr. Irenestraat 4x
   - Pr. Marijkestraat/Pr. Margrietstraat
   - Bocht Pr. Margrietstraat
   - Pr. Margrietstraat/Pr. Irenestraat 2x
   - Pr. Margrietstraat/Willem Kesstraat 2x
   - Pr. Margrietstraat/Evert Cornelisstraat
   - Bocht Anton Verheijstraat

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  31318
 • Koepel terugplaatsen in Beatrixpark

  Gebied:Buitenveldert, Zuidas
  50000
  Kosten:50000
  0
  36921

  Koepel terugplaatsen in Beatrixpark


  Het terugplaatsen van de koepel die in het Beatrixpark stond bij de kastanjering. Hierdoor kunnen de gebruikers van het park weer beschikken over een plek waar geschuild, gekletst en gesport kan worden.
  • De Koepel hoort bij het Floriade deel van het park.
  • De koepel is een ontmoetingsplek voor alle bezoekers.
  • Er moet een nieuwe koepel komen waar de oude is weggehaald.
  • Formaat: 3,80 bij 3,80 meter met een doorzichtig dak.
  • Er is al een nieuw ontwerp met begroting beschikbaar.
  • De Vrienden van het Beatrixpark dragen 5.000,00 bij aan het project.

  Gebied: Buitenveldert, Zuidas


  50000

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel