Spring naar inhoud
Dit plan is door naar de haalbaarheidstoets

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan heeft meer dan 50 likes gehaald en wordt getoetst op haalbaarheid.

Groen Verbindt! Tuinproject Marius ten Catehof

Door: Yvonne Lengams
30 juni 2020

Door middel van het tuinproject, de sociale cohesie in en tussen de drie woontorens en de laagbouwflat te activeren c.q. te intensiveren.

Groen verbindt!

Op een mooie locatie tegenover het Amsterdamse Bos, staat het Marius ten Catehof, een seniorencomplex met 312 sociale (tweekamer)huurwoningen, verdeeld over drie woontorens van 9 verdiepingen en 1 laagbouwflat van 4 verdiepingen.
De leeftijd van de bewoners varieert van 55 – 98 jaar. De samenstelling is niet alleen qua leeftijd divers, ook behelst de bevolkingspopulatie een intergenerationele meltingpot (smeltkroes) met verschillende culturele en etnische achtergronden.
Als eigenaar/beheerder van het Marius ten Catehof, stelt WBV Woonzorg dat het complex onder de categorie verpleeghuizen valt. Mede daardoor zitten veel ouderen uit angst voor besmetting met het Coronavirus, binnen. Vereenzaming ligt dan ook op de loer.

Wat wilt u doen en hoe
Het doel is om mede met het oog op eventuele toekomstige soortgelijke pandemische situaties, de sociale cohesie in en tussen de laagbouwflat en de drie woontorens van het seniorencomplex te activeren c.q. te intensiveren. De ingrediënten zijn aanwezig om intergenerationele en interculturele (dwars)verbanden te leggen, waarmee een gezellige, vertrouwde omgeving gecreëerd wordt waar bewoners zich veilig en senang voelen. Een middel om dit te bereiken – en waar op korte en lange termijn een positieve uitstraling van uitgaat, is het gemeenschappelijk en in eigen beheer bewerken van het plantsoen achter de laagbouwflat. 
Het is een mooi stukje terrein waaraan een nieuwe invulling/inrichting gegeven wordt door en voor bewoners van het Marius ten Catehof. Er staat al een enthousiaste groep mensen te trappelen om te beginnen. Samen in de tuin werken werkt niet alleen stress verlagend, maar ook verbindend!

Wat wilt u daarmee bereiken
De kwaliteit van het gemeenschappelijk wonen verbeteren door samen te werken aan en te genieten van een gezellige, sociale en veilige woon- en leefomgeving. En met name voor de oudere bewoners, tegengaan van eenzaamheid: mensen houden van bloemen!

Wie/wat heeft u daarbij nodig
Buurtbudget voor materiaal, planten, kruiden, eventuele afscheiding, en hulp bij de aanleg en herinrichting van de tuin. Budget voor begeleiding voor iemand die af en toe komt om het geheel te stroomlijnen; inspireren; zaaien en helpen oogsten zoals bij voorbeeld het N(atuur) M(ilieu) T(eam) en gemeente. Alsook budget voor de sociale ondersteuning.

Voor wie is uw plan bedoeld
Primair voor de bewoners van het Marius ten Catehof, eventueel verbreed naar geïnteresseerde omwonenden.

Wat is de planning van uw projectplan
Op dit moment zijn er gesprekken gaande met het Natuur Milieu Team/Zuid (NMT), terwijl op korte termijn een overleg staat gepland tussen een aantal bewoners en het NMT/Zuid. Daarin zal nader worden ingegaan op de invulling, procesontwikkeling en implementatie van het projectplan, inclusief het beplantingsontwerp. Realisatie vindt binnen een jaar plaats.


Argumenten

Argumenten voor

Christine Fonseca | 1 juli 2020 20:49

Tuinieren en met je handen de aarde te voelen en daardoor zintuigelijke ervaringen te maken, geeft de mens rust en voldoening; tuinieren is gezond voor lichaam en geest.Ellen Van den Bogert | 3 juli 2020 09:55

Veel gezondheids aspecten in dit plan
1. bewegen in buitenlucht
2. contact maken met anderen
3. genieten van mooie omgeving
Kortom prima voorstel voor verbinden van mensen aan directe woonplek!
4.Ellen Coersen | 5 juli 2020 11:11

Hartsikke goede actie. Kunnen bewoners en omwonenden buiten activiteiten samen doen.Francina Matulessy | 2 juli 2020 08:13

Zoals Yvonne schrijft, de kwaliteit van de omgeving verbeteren.Doretti de Goede-Moningka | 6 juli 2020 22:32

mooi initiatief!! voor verbinding, genieten va n de natuur en zelf in beweging blijven, leuke contacten opdoen. Kortom alleen maar positief!!E.C Vriesman | 9 juli 2020 16:06

Omdat het een gezonde manier is om mensen actief te houden en het een sociale activiteit kan zijn. Het draagt bij aan het voorkomen van eenzaamheid.Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel