Spring naar inhoud
Dit plan is door naar de haalbaarheidstoets

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan heeft meer dan 50 likes gehaald en wordt getoetst op haalbaarheid.

Veilig lopen naar de overkant

Door: Joop van der Schee
19 juni 2020

Doorgaande wegen oversteken is op een aantal punten in Buitenveldert voor voetgangers levensgevaarlijk. Samen met jong en oud kan dat beter.

Wat willen we doen?
Het verbeteren van oversteekplaatsen voor voetgangers bij drukke doorgaande wegen in Buitenveldert door de aanleg van zebra's, doorlopende trottoirs en andere voorzieningen.
Wie voert het uit?
Bij de uitvoering is de gemeente of het stadsdeel onmisbaar. Jongeren en ouderen met verschillende achtergronden uit verschillende delen van Buitenveldert kunnen meedenken. Jongeren kunnen gevaarlijke plekken voor voetgangers in Buitenveldert in kaart brengen via mede door ons georganiseerde kleine onderwijsprojecten op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Buitenveldert. Ouderen op straat en in parken kunnen mede via door ons georganiseerde korte interviews gevraagd worden mee te denken over locaties waar verbetering nodig is.
Wat willen we bereiken?
Veilig oversteken als voetganger van het ene naar het andere deel van Buitenveldert.
Voor wie?
Voor jong en oud. Bijvoorbeeld voor kinderen die met vriendjes aan de andere kant van een drukke weg willen spelen, voor joggers die naar een park willen of voor ouderen die een drukke  weg over willen naar het Gelderlandplein.
Planning?
Zo snel mogelijk met buurtbewoners (jong en oud)  verkeersknelpunten voor voetgangers bij drukke doorgaande wegen in heel Buitenveldert inventariseren en samen met gemeente of stadsdeel laten verbeteren.

Probleem?
Op een aantal plaatsten in Buitenveldert is onduidelijk of onlogisch hoe je als voetganger veilig aan de overkant komt.  Zebra's ontbreken of  stoepen lopen niet door aan de overkant van de straat. Dit levert gevaarlijke situaties op zoals de foto van de Van Nijenrodeweg laat zien.
Hoe komt dat?
Buitenveldert is compact gebouwd en bevat veel flats, gescheiden van winkels en parken door drukke doorgaande wegen. Groen en winkels  zijn niet overal goed te bereiken voor voetgangers. Buitenveldert is in de zestiger jaren van de vorige eeuw gebouwd. Dat was een tijd waarin de auto in opkomst was en alle ruimte kreeg. Nu 60 jaar later is de auto op veel plaatsten in Buitenveldert nog steeds erg dominant. Dat gaat ten koste van schone lucht, rust en veiligheid. Vooral wie te voet naar een ander deel van Buitenveldert wil, moet vaak drukke  wegen oversteken, maar dan blijkt dat dat niet veilig kan. Omlopen naar een ver weg gelegen zebra of toch de gok over de rijbaan maar wagen of beter voortaan maar thuis blijven?
Hoe beter?
Dat kan gemakkelijker anders, beter en veiliger. Met kleine ingrepen die de gemeente of het stadsdeel kunnen (laten) uitvoeren kan Buitenveldert anno 2020 bereikbaar en veiliger gemaakt worden voor voetgangers. Goede voorbeelden van hoe het beter kan zijn er hier en daar al, zoals bijvoorbeeld te zien is in de Van Boshuizenstraat en op de kruising Bolestein-De Cuserstraat.
Visie en ambitie?
Veilig grotere afstanden door Buitenveldert kunnen lopen naar parken en winkels is van belang voor jong en oud.  Het sluit mooi aan bij prioriteit 5 in het "Gebiedsplan 2018 Buitenveldert/Zuidas". Daarin gaat het over "veiliger en aantrekkelijker verkeersroutes voor fietsers en voetgangers en betere doorstroming en bereikbaarheid". In het gebiedsplan  staan veel nuttige zaken, maar niet hoe voetgangers veiliger door heel Buitenveldert kunnen lopen. Met ons plan willen wij in deze lacune voorzien en meewerken aan drie doelen:
  • Buitenveldert veiliger maken voor voetgangers;
  • Verschillende delen van Buitenveldert bereikbaarder maken voor voetgangers;
  • Gezond gedrag en duurzame verplaatsingen stimuleren. 

Argumenten

Argumenten voor

michael Goldenberg | 21 juni 2020 08:46

voor de veiligheid van voetgangers en kinderen.Argumenten tegen

D Kauffmann | 22 juni 2020 07:32

Met ons plan willen wij in deze lacune voorzien en meewerken aan drie doelen:
Buitenveldert veiliger maken voor voetgangers???????
een hekwerk langs het loopgedeelte?
Verschillende delen van Buitenveldert bereikbaarder maken voor voetgangers???????
Dit zegt dus helemaal niks in de groen strook wat Buitenveldert is.
Gezond gedrag?????? en duurzame verplaatsingen ?????stimuleren??????.Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel