Spring naar inhoud
Dit plan is door naar de haalbaarheidstoets

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan heeft meer dan 50 likes gehaald en wordt getoetst op haalbaarheid.

Pr. Irenebuurt -veilige woon/speel omgeving.

Door: Eva van den Heuvel
30 mei 2020

Wij willen dat de buurt veiliger wordt voor alle buurt gebruikers (in het bijzonder kinderen). d.m.v verkeersborden, plantenbakken etc.

- Wij willen een woonwijk creëren waar buurtbewoners en gebruikers, oud en jong, gezellig en veilig met elkaar van kunnen genieten d.m.v het autoluw maken, snelheidsbeperkingen en een gebied te creëren waar de auto te gast is en voetgangers en fietsers veilig zijn.
- Het plan is gericht op alle buurtbewoners en -gebruikers, jong en oud.
- Een gedetailleerd plan willen wij uitwerken met experts van de gemeente
- Een snelle rondvraag heeft veel enthousiaste reacties opgeleverd, wij hopen op uw LIKE!!


Argumenten

Argumenten voor

Jacqueline Shaya | 1 juni 2020 08:45

Ik ben een groot voorstander van dit idee, omdat er veel te hard door sommige bezoekers en bewoners wordt gereden, ook in de straten met eenrichtingverkeer. Planten- en bomenbakken dienen geplaatst te worden als fysieke
barrières. Meer groen in een autoluwe, openbare ruimte voor spelende kinderen en andere bewoners in plaats van scheurende auto's en scooters.Mira Huussen | 4 juni 2020 17:12

Goed plan! Onze buurt heeft een echt woonkarakter. En er zijn belangrijke fietsroutes door onze wijk, voor station, de scholen, etc. Te vaak rijden er auto's door de buurt, die hier niks te zoeken hebben en te hard rijden, bochten afsnijden, etc. De veiligheid van voetgangers en fietsers - van binnen én buiten de Prinses Irenebuurt - moet voorop staan. Wel graag aandacht voor het 'verrommelen' van de openbare ruimte; ik hoop op een mooi inrichtingsplan! Misschien met architecten uit onze buurt?Caro Friedman | 31 mei 2020 07:42

Ik ben voor dit idee want nu is de route echt een sluiproute en wordt er enorm hard gereden. Omdat stoepen gelijk lopen met weg in blinde bochten ook met vaart afgesneden. Dat het eerste heftige ongeluk met een sisser is afgelopen is eerder geluk dan wijsheid te noemen. ... ik hoop dat dit doorgaat.frank haven | 9 juni 2020 19:04

Minervalaan is nu een hondenuitlaatplek , kinderspeelplaats , voetbal veld zowel als Voor aanplant voorjaar . Er moet een keuze gemaakt worden waar kinderen hygiënisch en veilig kunnen spelen .Anneke Wevers | 29 juni 2020 16:57

We zijn de sluiproutes en hoge snelheden zat. Fietser en voetganger, jong of oud, zijn de klos.Philippe Kiewiet de Jonge | 30 juni 2020 18:46

Het veilig houden van onze WOONbuurt is van het grootste belang. Het is te makkelijk om niets te doen en uiteindelijk met steeds meer verkeer, en m.n. te snel rijdend autoverkeer opgescheept te zitten. Bovendien wordt dat moeilijk weer teruggedraaid. Daarnaast gaat het om doorgaand verkeer van mensen die hier verder nauwelijks iets te zoeken hebben. Laat het dan op zijn minst zo zijn dat het veiliger wordt!Vroukje Boenk | 6 juli 2020 12:16

Geweldig idee! Zeker nu het aantal kinderen in de buurt sterk toeneemt is het des te belangrijker dat ze veilig kunnen spelen. Snelheidsbeperkende maatregelen zoals het plaatsen van bloembakken -en misschien ook wel bomen- kunnen automobilisten en scooters op een vriendelijke wijze attenderen dat dit een woonwijk is en geen doorgangswijk. Duidelijke borden bij de 'toegangen' van de wijk kunnen ook helpen.Argumenten tegen

Chefren Hagens | 4 juni 2020 20:19

Ik weet niet of ik tegen ben, wie is er tegen "beter"?, maar alle plannen die ik ken maken dat het bestemmingsverkeer flink moet omrijden binnen de buurt. Omrijden betekent niet anders dan extra kilometers door de buurt. Het gaat al snel om 30% en dus 30% meer gevaar voor kinderen in plaats van minder. In de praktijk gebleken bij afzettingen, met name van de kop van de Minervalaan. De kern van onze buurt heeft een briljant goed verkeersplan met maar 3 toegangen en nauwelijks sluipverkeer!Lieneke Meurs | 7 juli 2020 14:33

Ook ik heb mijn bedenkingen bij dit voorstel. Onze buurt is al ingericht als 30km gebied. Hoeken zijn geen blinde bochten op stoephoogte maar drempelhoogte. Bloembakken vergen onderhoud en verhogen de veiligheid niet. Bereikbaarheid voor hulpdiensten? Kleine kinderen met loopfietsjes zonder ouderlijk toezicht horen niet op straat. Auto te gast niet geschikt voor een scholieren route. Voor rioleringswerk gaan P.Margrietstraat en W.Pijperstraat weer helemaal open met benodigd circulatieplan.Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel