Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Zuid | Buitenveldert, Zuidas

Buurtbudget Buitenveldert, Zuidas: de uitslag!

Bekijk de voortgang van de winnaars van 2020!

Als bewoner bepaalde u welke plannen in uw buurt worden uitgevoerd! In Buitenveldert, Zuidas hebben 14 plannen de begrotingsronde bereikt. Bekijk de plannen die hebben gewonnen en hoe het nu met ze gaat op de voortgangs pagina. 

Archief

De plannen waarop gestemd kon worden zijn nog te bekijken op de plannenpagina. Alle ingediende plannen zijn per gebied opgeslagen in een archief. U kunt dus zien hoe de oorspronkelijke inhoud van de plannen was en bij welke plannen wijzigingen zijn doorgevoerd. Het kan dus zijn dat de opzet van het oorspronkelijke plan enigszins is gewijzigd om het plan haalbaar te maken.

Bekijk de plannen waarop gestemd kon worden
Bekijk het archief
Kijk voor de spelregels, beoordeling van plannen en andere informatie op: amsterdam.nl/buurtbudgetzuid

Afgesloten rondes

Haalbaarheidstoets

Van 15 juli  t/m 24 september 

Alle plannen met minimaal 50 likes kregen in de tweede ronde te maken met een uitgebreide haalbaarheidstoets. Experts van verschillende disciplines en afdelingen in de gemeentelijke organisaties hebben de haalbaarheid van elk plan onder de loep genomen. Bij de toets is onder meer gekeken naar Nederlandse en gemeentelijke wet- en regelgeving, bestaand beleid van de gemeente Amsterdam en de financiële haalbaarheid. De gemeente heeft met alle planindieners contact gehad. In een aantal gevallen zijn plannen door indieners op onderdelen aangepast, zodat zij alsnog haalbaar werden. Alle overgebleven plannen zijn in principe haalbaar. 

Vragen? Stuur een e-mail naar buurtbudgetzuid@amsterdam.nl

Plannen indienen en liken

Van 1 juni t/m 14 juli

Na het uitbrengen van likes (eerste ronde) en een haalbaarheidstoets (tweede ronde) is nu duidelijk welke plannen de finaleronde hebben gehaald. De 5 plannen met de meeste likes zouden direct doorgaan naar de laatste ronde. Daarnaast zouden bewoners maximaal 20 plannen kunnen selecteren. Er zouden dus maximaal 25 plannen naar de finale gaan.

In de gebieden Oud-Zuid en Buitenveldert, Zuidas zijn na de haalbaarheidstoets minder dan 25 overgebleven. Deze plannen zijn, zonder extra stemronde, rechtstreeks door naar de finale. In De Pijp, Rivierenbuurt hebben 14 plannen de haalbaarheidstoets doorstaan. Besloten is om ook dezer plannen allemaal door te laten gaan naar de finale.

Wilt u nog een keer bekijken welke plannen in uw gebied in de eerste ronde de meeste likes kregen? Hieronder staan de plannen met de meeste likes in uw gebied. Helaas waren ook diverse plannen met veel likes niet haalbaar.

 

Plannen met de meeste likes:

1. Docuserie Zuidas Today.

2. Omheind Hondenveld Gijsbrecht van Aemstelpark.

3. De Meditatietuin in het Amstelpark.

4. Kinderen vergroenen de Zuidas.

5. Dichtbij in de Kas & in het Park, concerten.

Bekijk het archief van de ingestuurde plannen

Tijdlijn

1 t/m 31 juni

Inzenden plannen

1 juni t/m 14 juli

Likes verzamelen en uitdelen

15 juli t/m 24 september

gemeente voert haalbaarheidstoetsen uit

1 t/m 21 oktober

Online stemmen en begroten

23 oktober

Bekendmaking winnaars

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel